Wolontariat to się opłaca

Aby doprowadzić do zmiany sytuacji lokalnego wolontariatu i zwiększyć pulę środków w gminnych budżetach na promocję i rozwój świadomej, nieodpłatnej pracy na rzecz innych w ramach projektu „Polska Fabryką Dobra” prowadzimy akcję „Wolontariat to się opłaca”. Poprzez naszą akcję bierzemy udział w konsultacjach społecznych gminnych planów budżetowych i Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we wszystkich gminach miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich i samorządach powiatowych. Do prawie 3000 samorządów w całej Polsce przesyłamy materiały zachęcające do tego by w następnym roku uwzględniono w lokalnym budżecie środki na promocję i rozwój wolontariatu. Swój apel kierujemy osobno do władz uchwałodawczych i wykonawczych samorządów. Jedno z pism przesyłamy Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi prosząc o położenie nacisku na kwestię finansowania lokalnego wolontariatu i budowania infrastruktury wolontariackiej. Drugie pismo kierujemy do Rady Miasta lub Gminy odnosząc się do uchwalania przez radnych w najbliższym czasie uchwał budżetowych i Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Mamy nadzieję, że kwestia promocji i organizacji wolontariatu zostanie uznana za priorytetowe zadanie w Programie Współpracy i zostaną zagwarantowane środki w budżecie dla lokalnych grup wolontariackich.

IMG_0531
Przeznaczenie w gminnym budżecie nawet niewielkiej kwoty na promocję i wspieranie lokalnego wolontariatu to bardzo ważny krok w pokazaniu, że ta forma aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej jest ważna i potrzebna w danej gminie. Również w sytuacji gdy na terenie danego samorządu nie działa żadna grupa wolontariacka taka postawa będzie sygnałem, że gmina oczekuje organizacji wolontariatu na swoim terenie a dla młodych ludzi i animatorów będzie to zachęta do powołania takiej grupy. Jednym z zadań własnych gminy jest wszak „promocja i organizacja” wolontariatu, a przez „organizację” rozumieć należy, m.in. powoływanie grup wolontariackich.

IMG_1481Jesteśmy jedyną organizacją w kraju, która zgłasza swoje propozycje do lokalnych Programów Współpracy z NGO’s i do planów budżetowych gmin w całej Polsce. Wynika to z faktu, iż zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko skoordynowane działania na poziomie krajowym pozwolą na zatrzymanie negatywnego trendu spadku zainteresowania młodych ludzi wolontariatem. Mamy nadzieję, że samorządy odpowiedzą pozytywnie na nasz apel i w całym kraju dojdzie do wzrostu wydatków publicznych na aktywizację młodych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *