Ważne informacje

            Program „Polska Fabryką Dobra” zakłada zintegrowane działania na terenie każdej gminy w kraju. Będą to działania wielopoziomowe prowadzone zarówno na szczeblu władz samorządowych, angażujące szkoły, społeczność lokalną, media, dzieci i młodzież, jak również znanych w całym kraju cele brytów, gwiazdy muzyki, filmu, kabareciarzy. Z naszym przekazem chcielibyśmy trafić do dzieci i młodzieży nawet w najmniejszych miejscowościach w Polsce. Nie różnicując, nie dzieląc i nie wyróżniając. Nikt nie podjął się jeszcze takiego wyzwania, na tak dużą skalę i mamy świadomość, że przecieramy szlaki. Efektem kilkumiesięcznej pracy wolontariuszy Fabryki Aktywności Młodych jest komplet materiałów, które drogą pocztową wysłaliśmy do wszystkich miast i gmin w Polsce z propozycją włączenia się w nasz projekt. Realizacja tak szeroko zakrojonego działania wymaga jednak współpracy zarówno ze strony samorządów lokalnych jak i mediów, szkół, rodziców i samych dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zamierzone rezultaty osiągniemy jedynie dzięki Efektowi synergii – połączeniu możliwości każdego z uczestników programu.

Poprzez zaangażowanie w powyższe działania władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, NGO, Biznesu, szkół oraz znanych, szanowanych w całym kraju osobistości i celebrytów stworzymy silne lobby na rzecz aktywizacji młodego pokolenia Polaków. W tej chwili w nasze działania włączyło się ponad 120 Marszałków, Wojewodów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, oraz znani muzycy, aktorzy i kabareciarze. Do naszej Sieci Aktywnych Szkół włączyły się placówki edukacyjne z całego kraju i na bieżąco otrzymują informacje o naszych działaniach i włączają w nie swoich uczniów.

2011-12_synergy

                 Ponad 80% miast i gmin, które odpowiedziały od kwietnia do lipca na nasze zaproszenie do włączenia się w projekt promujący wolontariat młodzieżowy miało problem, gdyż w Programach Współpracy z Organizacji Pozarządowymi nie mają wśród priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do realizacji zadania „promocja i organizacja wolontariatu”. Również jak się okazało podczas analizy stron internetowych i profili społecznościowych szkół w całej Polsce dokonanej przez wolontariuszy FAM od kwietnia do czerwca 2014 r. ponad 90% szkół nie posiada na swojej stronie internetowej informacji na temat szkolnej grupy wolontariatu, czy jakichkolwiek działań wolontariackich. Uświadomiło nam to, że kwestia organizacji i promocji wolontariatu to zagadnienie systemowe, którego realizacja wymaga zmiany polityki na szczeblu całego kraju. Problemem jest traktowanie kwestii działalności wolontariackiej jako zagadnienia marginalnego. Nie zwiększymy zaangażowania młodych ludzi w działalność wolontariacką bez zmiany postaw nas – dorosłych. Bez pokazania, że doceniamy świadomą bezpłatną działalność na rzecz innych, na rzecz środowiska lokalnego.

1

(Zdj. Grupa wolontarystyczna „Agrafka” z Pabianic.)

      Konieczne jest wzmocnienie animatorów i wolontariuszy poprzez przyjęcie zadania „promocja i organizacja wolontariatu” do priorytetów poszczególnych samorządów. W związku z powyższym jako aktywni uczestnicy dialogu między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi bierzemy udział w konsultacjach mających na celu poszerzenie sfery zadań publicznych realizowanych w polskich gminach. We wrześniu do wszystkich gmin wyślemy apel o zwrócenie uwagi na kwestię działań wolontariackich przy konstruowaniu budżetu na kolejny rok. Staramy się również zachęcać szkoły do promowania działalności ich wolontariuszy, zwracamy się z prośbą o zdjęcia z ich akcji, które publikujemy na stronie, profilach społecznościowych, nagradzamy animatorów i wolontariuszy. Społeczność lokalną angażujemy w nasze akcje i działania, takie jak „Magazyny Świętego Mikołaja”. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy celebrytów, gwiazdy muzyki, aktorów, kabareciarzy. Do tej pory nie było projektu, który w tak całościowy sposób traktował by kwestię promocji wolontariatu młodzieżowego. To od zaangażowania każdej ze stron zależy to czy zaktywizujemy dzieci i młodzież w każdym zakątku Polski.

wolontariusze

(Zdj. Wolontariusze Muzeum Emigracji w Gdyni)