Tydzień dobrych uczynków

tydzien_dobrych_uczynkow_plakat

Tydzień Dobrych Uczynków
(23-29.03.2015 r.)

Tydzień Dobrych Uczynków to akcja, która ma zachęcać wszystkich – dużych i małych do produkcji dobra w swoim środowisku lokalnym i bezinteresownych działań na rzecz innych. Ma być inspiracją do zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć kampania w lokalnych mediach, w Internecie oraz plakaty, które będą zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych, chudych i grubych, łysych i kudłatych, niskich i wysokich, urzędników, nauczycieli, listonoszy, uczniów i studentów, Warszawiaków i Luboszowian, Ciebie i mnie do zrobienia w tym tygodniu dobrego uczynku.

Dobry uczynek powinien być dobrowolny, bezinteresowny i uczyniony dla drugiej osoby. Wszystkie dobre uczynki, duże i małe, z których krótkie relacje zostaną przesłane na adres mailowy radosnywolontariat@gmail.com będą rejestrowane na naszej Mapie Produkcji Dobra. Każdy dobry uczynek sprawi, że miejscowość, w której został uczyniony otrzyma na mapie serduszko. Serduszko będzie tym większe im więcej relacji z dobrych uczynków napłynie do nas z danego miejsca. Mapa, którą przygotujemy na wielkim banerze (3mx3m) będzie pokazywać, w którym miejscu Polski produkuje się najwięcej dobra i wraz z Miasteczkiem Aktywności Młodych odwiedzi całą Polskę by pokazać tych najaktywniejszych. Tutaj każde miasto i każda wieś ma takie same szanse i najmniejsza miejscowość może stać się Metropolią w Produkcji Dobra. Czy Twoja miejscowość będzie przodować w Produkcji Dobra i jej serducho urośnie na naszej mapie przesłaniając inne zależy tylko i wyłącznie od Ciebie!

 

Zapraszamy na stronę Tygodnia Dobrych Uczynków

Regulamin akcji „Tydzień Dobrych Uczynków”
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem akcji „Tydzień Dobrych Uczynków” jest Fundacja Fabryka Aktywności Młodych (dalej FAM).
2. Koordynatorem akcji, udzielającym wszelkich informacji w sprawach jej dotyczących jest Jarosław Marciniak (tel. 507-092-810, radosnywolontariat@gmail.com).
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja „Tydzień Dobrych Uczynków” jest częścią projektu „Polska Fabryką Dobra”, którego celem jest promocja wolontariatu młodzieżowego w całej Polsce.
2. Akcja obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju.
3. Akcja polega na zgłaszaniu relacji z wykonanych w dniach 23-29.03.2015 r. dobrych uczynków, które będą nanoszone na Mapę Produkcji Dobra.
4. W akcji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek, płeć czy inne kryteria.
5. Patronat Honorowy nad akcją „Tydzień Dobrych Uczynków” (i innymi akcjami w ramach projektu „Polska Fabryką Dobra”) sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubuski, Prezydent Gorzowa Wlkp., Łódzki Kurator Oświaty, Prezydent Łodzi, Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Woj. Mazowieckiego, Prezydent Opola, Marszałek Woj. Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podlaski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Wojewoda Śląski, Prezydent Katowic, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Prezydent Poznania, Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Szczecina, Prezydent Torunia.
6. Informacje dotyczące akcji będą zamieszczane na stronie www.polskafabrykadobra.fam.org.pl i na Facebooku FAM.
7. Z zebranych w ramach akcji dobrych uczynków powstanie Mapa Produkcji Dobra, na której serduchami oznaczone będą miejscowości, z których napłyną relacje o dobrych uczynkach. Im więcej relacji tym większe będzie serducho danej miejscowości. Mapa na banerze (3mx3m) odwiedzi wybrane miejscowości w ramach projektu „Polska Fabryką Dobra”. W wersji elektronicznej mapa zostanie zamieszczona na stronie www.polskafabrykadobra.fam.org.pl i przesłana lokalnym mediom.
III. CELE AKCJI
1. Celem głównym „Tygodnia Dobrych Uczynków” jest promocja bezinteresownych, altruistycznych działań podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego.
2. Cele szczegółowe akcji:
a) zwiększenie zainteresowania mediów lokalnych kwestią wolontariatu
b) zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do bezinteresownych pozytywnych działań w swoim środowisku
c) ukazanie przykładów prostych ale znaczących działań, które każdy z nas może podejmować w swoim otoczeniu
d) promowanie wzorcowych postaw społecznych
e) docenienie środowisk, które podejmują się altruistycznych bezinteresownych działań na rzecz innych
IV. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI
1. Udział w akcji może wziąć każdy kto w okresie 23-29.03.2015 r. zrobi dobry uczynek. Udział w akcji nie wymaga rejestracji.
2. Udział w akcji mogą brać osoby indywidualne, a także grupy, które wspólnie zrobią dobry uczynek.
3. Dobry uczynek powinien być dobrowolny, bezinteresowny i uczyniony dla drugiej osoby.
4. Organizator akcji nie ogranicza pomysłowości uczestników w kwestii dobrych uczynków. Mogą one być wykonane na rzecz dowolnej osoby, jak również obejmować pomoc zwierzętom, czy inne działania na rzecz swojego środowiska.
5. Relacje z dobrego uczynku należy przesłać do dnia 07.04.2015 r. na adres mailowy radosnywolontariat@gmail.com w temacie wpisując „Tydzień Dobrych Uczynków”
6. Krótka relacja pisemna z dobrego uczynku może być wzbogacona zdjęciami lub filmami z jego wykonania.
7. W mailu prosimy o podanie kto wykonał dobry uczynek i jaką reprezentuje miejscowość.
8. Wysłanie zgłoszenia drogą mailową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie relacji z dobrego uczynku, w tym zdjęć i filmów, m.in. poprzez ich publikację na stronie akcji lub na Facebooku FAM.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej na bieżąco przekazują zainteresowanym informacje o akcji.
2. Organizatorzy pozostawiają sobie prawo do zmiany zasad akcji i niniejszego regulaminu informując o tym na stronie internetowej www.polskafabrykadobra.fam.org.pl i na Facebooku FAM.

 

clip_image002