Więcej o projekcie 2015

Przekażemy filmy dokumentalne dla szkół biorących udział w projekcie

W styczniu dyrektorom szkół prześlemy materiały dot. przedsięwzięć jakie chcemy zrealizować w 2015r i zachęcimy do włączenia się w te działania. Przekażemy szkołom link do serwera, z którego będą mogły ściągać raz w miesiącu film dokumentalny tematycznie związany z wolontariatem młodzieżowym. Nakręciliśmy materiały do 12 filmów, które mają pozytywnie edukować i pokazywać radosną oraz spontaniczną stronę wolontariatu. By wzmocnić nasz przekaz poprosiliśmy 20 gwiazd (np. Kabaret Neonówka, Kabaret Moralnego Niepokoju, Mrozu, Czesław Śpiewa, Zespół ENEJ, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marcin Bosak) by wystąpiły w owych programach pokazując swoją aprobatę dla tego przedsięwzięcia. Stworzymy ogólnopolską kampanię by zachęcić pedagogów i nauczycieli do wykorzystania filmów podczas zajęć, np. lekcji wychowawczych czy tzw. „okienek”. Filmy te będą zawierały elementy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Bezbarwna

Zaproponujemy wolontariuszom dwie nowe akcje

Głównym celem tych akcji jest aktywizacja młodzieży, zachęcanie do działania i przekazanie dobrych wzorców do pozytywnego i energicznego udzielania się w swoim środowisku. Nasze akcje różni od innych fakt, że pomoc innym i same działania to efekt tego co robimy a nie cel sam w sobie. Naszym zadaniem jest pokazanie, że aktywność może sprawić dużo przyjemności i satysfakcji. Przez jedenaście edycji akcji opracowywaliśmy system, który pozwala skutecznie edukować młodych ludzi i zachęcać ich do uaktywniania się w środowisku lokalnym

Kopalnie Czekolady

Kopalnie czekolady to prawdopodobnie najsłodsza akcja w Polsce. Od marca będziemy zachęcać formalne i nieformalne grupy wolontariackie działające na terenie szkół w całej Polsce, by w Dzień Dziecka zbudowały Kopalnię Czekolady w swojej miejscowości. Przeprowadzenie tej akcji jest niezwykle proste, a zaangażowanie w nią młodzieży skutecznie zachęca do zabawy w pomaganie. Scenariusz jak zrealizować tą akcję w środowisku lokalnym, wraz z materiałami pomocniczymi i filmem instruktażowym trafią do szkół i lokalnych animatorów. Dzięki nim będą oni mogli przeprowadzić tę inicjatywę na Waszym terenie. Grupy, które będą chciały zbudować Kopalnie wesprzemy przesyłając im plakaty i materiały promocyjne.
Z naszą pomocą oraz wsparciem ze strony lokalnych i regionalnych mediów, młodzi wolontariusze zorganizują zbiórkę czekolad i słodkości a następnie przygotują bal czekoladowy na który zaproszą dzieci np. uczęszczające do świetlic. Na balu oprócz dwu-trzygodzinnej wspólnej zabawy główną atrakcją będzie czekolada której na pewno nie zabraknie.
W Polsce jest wiele tysięcy małych grup wolontariackich produkujących dobro w swoim środowisku lokalnym. Niestety często ich działania są niedostrzegane i niedoceniane. W naszej akcji nie chodzi o tworzenie nowej formy pomagania. Budowanie Kopalni w każdym miasteczku czy wiosce wzbudzi uwagę społeczeństwa, a grupa wolontariacka organizująca akcję będzie bardzo szybko identyfikowana z radosnym, pełnym energii działaniem. Ta inicjatywa przez swoją oryginalną formę będzie dostrzeżona również przez młodzież, która nigdy nie kojarzyła wolontariatu z czymś atrakcyjnym. Zainteresowanie społeczności lokalnej działaniami w ich środowisku będzie pierwszym krokiem do zwrócenia ich uwagi w stronę aktywności.

Zachęcimy do budowy Magazynów Świętego Mikołaja

We wrześniu zaproponujemy animatorom oraz formalnym i nieformalnym grupom wolontariackim działającym na terenie szkół w całej Polsce do zbudowania Magazynów Świętego Mikołaja w swojej miejscowości. Szkoły otrzymają od nas materiały oraz film instruktażowy, które pomogą im zbudować własne Magazyny Świętego Mikołaja w swoich miastach. Następnym krokiem będzie włączenie do działania społeczności lokalnej poprzez bardzo pozytywną, miesięczną kampanie promującą akcję.

Magazyny Świętego Mikołaja, podobnie jak Kopalnie Czekolady, nie są akcją pomocową. Pomoc jest efektem naszych działań i bardzo pozytywnym skutkiem akcji, ale nie głównym celem do którego dążymy. Naszym zadaniem jest aktywizować i edukować młodzież, uczyć ją dobroci i pomagania innym. Tworzymy sytuacje, w której to oni sami budują Magazyny i dzięki ich pracy są one zapełniane zabawkami i rzeczami nadającymi się do paczek. Ci młodzi ludzie tworzą listę dzieci do których prawdopodobnie nie trafi Święty Mikołaj w danym roku, sami pakują paczki i jako Pomocnicy Świętego Mikołaja przed Wigilią dostarczają je pod wyznaczone adresy. Punktem kulminacyjnym akcji jest otrzymanie bezinteresownej, niematerialnej i motywującej nagrody za swoją pracę. Gdy wolontariusze dostarczają prezenty widzą wzruszenie i radość na twarzach ludzi którym pomagają. Słyszą ciepłe słowa i pochwały. Na własnej skórze doświadczają przyjemności z dawania i pomagania innym. Nie ma lepszej nauki niż przez bezpośredni kontakt z ludźmi, własną pracę i doświadczenie. Satysfakcja i zadowolenie ze swojej działalności są bodźcem do zmian w życiu takich ludzi dzięki czemu możemy spodziewać się, że w przyszłości osoby te będą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Czy te akcje edukują i spełniają swoje zadanie? Z własnego doświadczenia możemy powiedzieć, że tak. Do tej pory zorganizowaliśmy 11 edycji tych akcji. Z małej inicjatywy pobudzonej przez 10 wolontariuszy, Magazyny Świętego Mikołaja stały się największą akcją lokalną w Polsce. Co roku angażuje się w nie min. 500 gimnazjalistów, którzy budują Magazyny w jednym z gorzowskich Centrów Handlowych. Zbierają ok. 50 000 zabawek z których robią min. 2000 paczek. Zaangażowanych w zbiórkę są dziesiątki zakładów, urzędów i instytucji oraz kilka tysięcy mieszkańców Gorzowa. Zapraszamy na naszego FB Fabryka Aktywności Młodych na relację z edycji 2013 i 2014.

clip_image002

Szkoły podstawowe zaprosimy do dwóch prawdopodobnie najsłodszych konkursów na świecie.

W styczniu zaprosimy uczniów szkół podstawowych do konkursu plastycznego na najlepsze rysunki przedstawiające Kopalnię Czekolady. Chcemy zbudować Polską Kopalnię Czekolady taką jak widzą ją dzieci. Wykorzystując wyobraźnię dzieci na podstawie najlepszych prac stworzymy motyw plakatu oraz materiały do kampanii promującej akcję Kopalnie Czekolady w 2015r. W nagrodę za ich trud do klasy laureatów konkursu zawitamy z całym koszem słodkości z naszej Kopalni. We wrześniu ruszymy z podobną akcją, której tematem będzie poszukiwanie najlepszych pomysłów na tematy przewodnie do akcji Magazyny Świętego Mikołaja .

„Nakręć się na wolontariat”

W styczniu zaprosimy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w konkursie „Nakręć się na wolontariat”. Będzie to konkurs na najciekawszą krótką formę filmową o aktywności młodych ludzi. Chcemy również zachęcić do włączenia się w budowanie największej wystawy o wolontariacie. Będziemy zachęcać wolontariuszy do przesyłania nam radosnych, zabawnych, pełnych energii i ciepła zdjęć pokazujących wolontariuszy w akcji. Z tysiąca najlepszych, nadesłanych z całej Polski, zdjęć chcemy (w kwietniu) zbudować na 50 m 2 banerów plenerową mobilną wystawę „Wolontariat produkcją dobra”, którą mamy zamiar prezentować w całej Polsce. W związku z tym do 100 polskich miast złożymy w ramach konkursu ofert projekt kulturalny, którego celem będzie postawienie Miasteczka Aktywności Młodych w jak największej ilości miast. Jego największą atrakcją będzie w/w wystawa. Liczymy, że w roku 2015 Miasteczko odwiedzi około 30 – 50 miast. Do Waszych szkół prześlemy mailowo informacje dotyczące tych inicjatyw.

clip_image002

Tydzień dobrych uczynków

„Tydzień Dobrych Uczynków” to akcja, która w drugiej połowie marca 2015 r. ma zachęcać młodych ludzi do produkcji dobra w swoim środowisku lokalnym i bezinteresownych działań na rzecz innych. Ma być inspiracją do zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć kampania w lokalnych mediach, Internecie oraz plakaty przesłane do szkół w całej Polsce. Internet daje możliwość pokazania wszystkich, którzy podejmują się produkowania dobra w swoim środowisku lokalnym. Stworzymy miejsce w którym będziemy chcieli zmagazynować produkowane dobro z całej Polski i pokazać je całemu światu. Taka baza danych zawierająca w sobie całą energię, aktywność i zaangażowanie młodych ludzi będzie doskonałym przykładem i inspiracją dla innych. Akcja ta daje możliwość pokazania się małym grupkom, które produkują dobro w swoim środowisku a także pojedynczym wolontariuszom i animatorom, którzy chcieliby podzielić się swoimi działaniami z innymi. Jednym z naszych celów jest poruszenie dyskusji nad wagą edukacji dzieci i młodzieży pod kontem aktywności i zaangażowania społecznego. Aby wzmocnić dyskusję na ten temat chcemy zaangażować 3000 lokalnych mediów.

„Poszukiwany Poszukiwana”

W kwietniu zaprosimy szkoły w całej Polsce do udziału w ogólnopolskim konkursie – „Poszukiwany Poszukiwana”. Konkurs ten ma na celu wyłonienie najlepszych wolontariuszy, animatorów oraz grup wolontariackich działających w środowiskach lokalnych. Laureaci tego konkursu otrzymają Serducho Fabryki Dobra, oraz zasilą kapitułę Akademii Aktywności Młodych, której profesorami są Jurek Owsiak i Anna Dymna. Staną się również bohaterami filmów dokumentalnych, które posłużą do kampanii promującej wolontariat w roku 2016.

Gazeta „Fabryka Dobra”

W marcu i wrześniu prześlemy do wszystkich urzędów gmin egzemplarze gazety „Fabryka Dobra”. Ogólnie będzie ona skierowana do urzędników ponad 2500 gmin w całej Polsce. Zadaniem gazetki jest informowanie o korzyściach związanych z inwestowaniem w lokalny wolontariat i jego wspływ na rozwój aktywności w środowisku lokalnym.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Od października ruszą przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Do szkół prześlemy plakaty i materiały promujące ten Dzień. To przedsięwzięcie na celu docenienie aktywności młodych ludzi. Naszym celem jest by to święto stało się bardzo ważnym wydarzeniem dzięki któremu praca wszystkich wolontariuszy zostanie odpowiednio doceniona.

„Wolontariat złapany w sieć”

W tym okresie będziemy również prowadzić aktywną kampanię w Internecie pod nazwą – „Wolontariat złapany w sieć”, która będzie niekonwencjonalną formą edukacji pozaformalnej dot. profilaktyki wśród młodych ludzi. Wykorzystamy sieć internetową do przekazywania pozytywnych treści związanych z aktywnością dzieci i młodzieży. Posiadamy bazę kilku tysięcy profili na portalu społecznościowym Facebook, którym przesyłamy treści w ramach projektu „Polska Fabryką Dobra” i które kolportują nasze informacje dalej.

Zaangażujemy media lokalne

Podczas całości przedsięwzięcia będziemy zachęcać lokalne media z całej Polski do włączenia się w nasze inicjatywy i promowania wolontariatu młodzieżowego w środowisku lokalnym. Dzięki temu cały projekt jest kompleksowy i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie najważniejsze środowiska, których współpraca jest niezbędna by osiągnąć ogólnopolskie efekty.

 

clip_image002