dla animatorów

Projekt „Polska Fabryką Dobra” powstał jako rozszerzenie na całą Polskę działań prowadzonych wokół Akademii Aktywności Młodych FAM.

aam-fam-logo

Celem Akademii jest m.in. pokazanie i nagrodzenie najbardziej aktywnych Animatorów pracujących z młodzieżą w każdym z województw. Nasza uwaga skierowana jest na pracę lokalnych animatorów oraz opiekunów wolontariatu młodzieżowego, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do kreowania pozytywnej atmosfery w lokalnych środowiskach, przekazując dobre wzorce swoim podopiecznym.

Jeżeli w Waszym otoczeniu jest osoba, która wyróżnia się wielkimi pokładami pozytywnej energii i rozsiewa ją wśród młodzieży w oryginalny, a przede wszystkim w skuteczny sposób – zgłoście ją do nas!

Chcemy pokazać tych ludzi całemu światu i nagrodzić ich za ich postawę, pracę z młodzieżą i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Prócz wyróżnienia najlepszych Animatorów chcemy w pozytywnym świetle promować wolontariat, pokazywać jego zalety i tworzyć MODĘ NA WOLONTARIAT. Animatorów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne z terenu każdego województwa, formalne i nieformalne grupy wolontariackie.

Animatorzy młodzieżowi uzyskują w naszej Akademii tytuł doktora i promują wraz z nami wolontariat młodzieżowy w całej Polsce. Ważną rolę w Akademii odgrywają jej profesorzy. Są to osoby znane i cenione w całym kraju za swoją działalność społeczną. Pierwszym profesorem Akademii Aktywności Młodych FAM został Jurek Owsiak, który swoim działaniem od wielu lat wydobywa z młodych ludzi pozytywną energię oraz chęć do pomagania innym.

DSC03858

W listopadzie 2011 r. kolejnym Profesorem Akademii Aktywności Młodych została Anna Dymna.

dymna-01

Jeśli zajmujesz się aktywizacją młodzieży szkolnej, organizujesz ciekawe inicjatywy, o których Polska powinna się dowiedzieć, chcesz się włączyć w ogólnopolski program promocji wolontariatu skontaktuj się z nami.