Konkurs „Nakręć się na wolontariat”

 

 

fam_fabryka_dobra_a2_lubuskie

„Nakręć się na wolontariat” – ogłoszenie wyników!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zaskoczyła nas ilość filmów, które wpłynęły na nasz Konkurs „Nakręć się na wolontariat”. Wszystkie filmy, które napłynęły do nas z całej Polski obejrzeliśmy i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania i kreatywności.

Postanowiliśmy nagrodzić 7 najlepszych produkcji przesłanych nam przez:
• Liceum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku
• ZS Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie
• Grupę wolontariacką „Zielony Parasol”
• ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 im L. Kołakowskiego w Kożuchowie
• Bursa nr.1 im M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy
• Zespół Szkół w Strzelcach Krajeńskich im M. Rataja
• Fundacja FIKA z Olsztyna

Nagrodzone filmy zostaną wykorzystane w naszej Kampanii projektu „Polska Fabryką Dobra”. Ich autorom zaoferujemy zaś wcielenie się w rolę reportera TV FAM i nakręcenie wraz z nami programu TV dot. aktywności wolontariackiej młodych ludzi. W tym celu odwiedzimy chętnych wraz z naszymi kamerami w ich miejscowościach i wraz z nimi nakręcimy film o lokalnym wolontariacie. W tej sprawie skontaktujemy się ze zwycięzcami.

Przyznaliśmy również wyróżnienia dla:
• Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy
• gimnazjum nr 9 w Kaliszu
• Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu
• Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
• Szkolne Koło Wolontariatu przy ZST w Skwierzynie
• Gimnazjum nr 3 im. C.K. Norwida i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu
• Fundacja Szkoła Uczuć Błażeja z Poznania
• Gimnazjum nr 1 w Malborku
• Klub Wolontariusza przy ZSOiT w Miastku
• Biblioteka Miejska w Lędzinach
• Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
• ZSE nr 2 w Krakowie

Do twórców wyróżnionych filmów prześlemy dyplomy na adres mailowy wskazanych placówek.

REGULAMIN KONKURSU „NAKRĘĆ SIĘ NA WOLONTARIAT”

Informacje ogólne:
• Pomysłodawcą konkursu jest Fabryka Aktywności Młodych.
• Celem Konkursu jest promocja działalności wolontariackiej za pomocą krótkich form filmowych.

Zasady konkursu:
1. Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 0-20 lat.
3. Filmy do konkursu mogą zgłaszać: osoby prywatne, szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, opiekunowie wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne, formalne i nieformalne grupy wolontariackie.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie krótkiego filmiku o wolontariacie.
5. Filmy powinny być przesłane drogą mailową na radosnywolontariat@gmail.com
6. W mailu należy umieścić informacje o tym kto jest twórcą filmu i jak się z twórcami skontaktować.
7. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszonych filmów będzie kierowała się następującymi kryteriami:
a) kreatywny pomysł na ukazanie zalet wolontariatu
b) techniczne wykonanie filmu
c) ciekawie przedstawiona historia
8. Technika wykonania i długość filmów dowolne.
9. Oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursu złożona z przedstawicieli Akademii Aktywności Młodych, której profesorami są Anna Dymna i Jurek Owsiak.
10. Zwycięskie filmy wejdą w skład kampanii promującej wolontariat skierowanej do wszystkich szkół w Polsce w ramach projektu „Polska Fabryką Dobra”.
11. Poza wyborem zwycięskich filmów zastrzega się możliwość wyróżnienia dowolnej liczby filmów.
12. Konkurs trwa od 1 stycznia 2015 do 10 marca 2015r.
13. Posiedzenie komisji konkursowej nastąpi w dniach 1-30 luty 2014 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 marca 2015r.
14. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych materiałów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883).
15. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

2 myśli nt. „Konkurs „Nakręć się na wolontariat””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *