dla gmin i powiatów

Szanowni włodarze Polskich gmin i powiatów

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy programie   „Polska Fabryką Dobra”. Dzięki obustronnej współpracy będzie możliwa realizacja działań których celem jest promocja wolontariatu młodzieżowego w Polsce.

Program zakłada zintegrowane działania na terenie każdej gminy/powiatu w kraju. Z naszym przekazem chcielibyśmy trafić do dzieci i młodzieży nawet w najmniejszych miejscowościach w Polsce. Nie różnicując, nie dzieląc i nie wyróżniając. Realizacja tak szeroko zakrojonego działania wymaga jednak współpracy i wsparcia ze strony samorządów lokalnych. Ponadto nasze działania mają na celu tworzenie silnego lobby na rzecz aktywizacji młodego pokolenia Polaków poprzez zaangażowanie w powyższe działania władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, NGO, Biznesu oraz znanych, szanowanych w całym kraju osobistości i celebrytów. Tylko działając razem możemy zaktywizować społeczności lokalne w całym kraju. W tej chwili w nasze działania włączyło się ponad 120 Marszałków, Wojewodów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów.

pfd
W ramach programu prześlemy do szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych biorących udział w projekcie 10 filmów dokumentalnych wraz z materiałami pomocniczymi, umożliwiającymi przeprowadzenie ciekawych lekcji, zachęcających młodzież do uaktywniania się w swoim środowisku lokalnym. Temu zadaniu będzie towarzyszyła mailowa kampania informacyjna zachęcająca pracowników szkół do skorzystania z tych materiałów dydaktycznych.

 We wrześniu 2014r do ponad 25 tys. szkół, instytucji i NGO w całym kraju wyślemy plakaty, ulotki i materiały promujące wolontariat.

Zawitamy do 30 miast, by postawić w nich Miasteczko Aktywności Młodych. W Miasteczku m.in. w formie happeningowej,  z dużą dawką rasowego humoru, stworzymy całodniową, dobrą zabawę dla całych rodzin.

Realizacja tych działań nie będzie możliwa bez aktywnego wsparcia ze strony włodarzy polskich gmin.  W związku z tym do wszystkich Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów przesłaliśmy drogą pocztową prośbę o włączenie się w nasz program.

Ponad 80% miast i gmin, które odpowiedziały od kwietnia do lipca na nasze zaproszenie do włączenia się w projekt promujący wolontariat młodzieżowy miało problemem, gdyż w Programach Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nie mają wśród priorytetowych zadań publicznych przewidzianych do realizacji zadania „promocja i organizacja wolontariatu”.  Przyjmowane w drodze Uchwały przez Radę Miasta lub Gminy Programy Współpracy zawierają najczęściej zadania dotyczące sportu i profilaktyki uzależnień.  Wiele gmin ostatecznie chcąc wziąć udział w tak szeroko zakrojonym i przewidującym tak wiele działań projekcie przyjęło go do realizacji w ramach profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwalkoholowej. Znamienne jest jednak, że promocja i organizacja wolontariatu jako zadanie warte realizacji bardzo rzadko pojawia się w Programach Współpracy miast i gmin z NGO’s. W związku z powyższym jako aktywni uczestnicy dialogu między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi bierzemy udział w konsultacjach mających na celu poszerzenie sfery zadań publicznych realizowanych w polskich gminach.

Nasz 3 letni program ma produkować dobro bez nadwyrężania budżetu najmniejszego nawet samorządu. Uznając za cel nadrzędny dotarcie z pozytywnym przekazem promującym wolontariat do dzieci i młodzieży z każdej gminy nawiązujemy w różnej formie współpracę z gminami. Zachęcamy włodarzy gmin do rozważenia przesłanej propozycji włączenia się w nasz program.

Z wielką przyjemnością informujemy również, że informacje o objęciu Projektu Honorowym Patronatem i wsparciu naszej inicjatywy przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta będą zamieszczone na ulotkach, plakatach, banerach, naszej stronie internetowej i w filmie dokumentalnym. Będzie to stanowić dodatkową formę promocji Państwa gminy.