Filmy dot. wolontariatu

Spot promujący Województwo Lubuskie, które wsparło realizację projektu.