PORTAL PRODUKCJI DOBRA

Celem projektu PORTAL PRODUKCJI DOBRA (pod adresem: www.szkolnywolontariat.pl) jest wypracowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu i wolontariusza w środowisku lokalnym oraz podniesienie kompetencji organizatorów wolontariatu młodzieżowego na terenie całej Polski.

mapa_produkcji_dobra_plakat

Pierwszym działaniem będzie przeprowadzenie badań, które obejmą szkolne grupy wolontariackie (SGW) działające w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym celu do szkół w całej Polsce wysyłamy pisma z prośbą o informacje na temat działających w szkołach grup wolontariackich. Dzięki danym zebranym przez wolontariuszy w Internecie powstanie „PORTAL PRODUKCJI DOBRA” (pod adresem: www.szkolnywolontariat.pl) a w nim Mapa Produkcji Dobra w całym kraju. Zaprezentujemy w nim bardzo czytelnie wszystkie grupy i ich działania, pokażemy w liczbach potencjał i siłę owych grup, po raz pierwszy zostaną upublicznione dane dot. ilości uaktywnionych animatorów i wolontariuszy. Zaprezentujemy również sylwetki najaktywniejszych grup wolontariackich i ich członków.

Portal będzie responsywny i umożliwiał interakcje pomiędzy grupami wolontariackimi. Członkowie każdej z grup wolontariackich będą mogli w bardzo prosty sposób po zalogowaniu do swojego profilu zamieścić informację dot. tego co się u nich dzieje, jaką organizują akcję, jak również będą mieli możliwość zamieszczenia swoich zdjęć i filmów. Chcemy by portal stał się wizytówką wolontariatu w każdym z województw i pokazywał jak dużo młodzi ludzie robią dla swojego środowiska lokalnego, by ich praca stawała się doceniana i wspierana.

Interaktywna forma PORTALU PRODUKCJI DOBRA (pod adresem: www.szkolnywolontariat.pl) pozwoli wszystkim wolontariuszom i animatorom w Polsce na pokazanie siebie i swojej działalności. Wzmocni to także ich potencjał i przysłuży się budowie wizerunku wolontariuszy jako grup kompetentnych i zdolnych do profesjonalnego działania.