Zakręcone filmy o wolontariacie

Tutaj znajdziecie krótkie filmiki promujące aktywność wśród młodzieży, które będą również systematycznie publikowane w Internecie na portalach społecznościowych.

klaps

Znajdzie się tu również 10 filmów dokumentalnych, które zmontujemy z materiałów nakręconych podczas wizyt w 160 szkołach w całej Polsce. Będą one udostępnione pedagogom i nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie miast i gmin, które włączą się w projekt, by mogli oni na lekcjach wychowawczych czy tzw. „okienkach” przeprowadzić 10 prelekcji zachęcających w ciekawy sposób młodych ludzi do uaktywniania się w środowisku lokalnym.

clip_image002